Priatelia milujuceho Boha

               

Aktuality


Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299


Karmelitáni Posted in: Video blog
Terézia od Ježiša Posted in: Myšlienky

Ani vo chvíľach najväčšej bezmocnosti a vyprahnutosti vo mne neutíchala túžba plniť jedine Božiu vôľu. Keď je čnosť pevne zakorenená, nemôže ju vyvrátiť žiadna skúška.

Charizma


Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299


Charizma bosých karmelitánov je úzko spojená s duchovným životom sv. Terézie od Ježiša a Jána od Kríža. Je to túžba po zjednotení s Bohom skrze vnútornú modlitbu (kontemplatívnu modlitbu). Ide o spôsob života založený na nasledovaní Krista v jeho modlitbe na púšti. Charizma je prežívaná v bratskom spoločenstve zhromažďujúcom sa okolo Márie - našej Sestry a Matky.


kontemplácia

spoločenstvo

apoštolát

Život bosých karmelitánov


Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Všetci nech prebývajú osamote vo svojich celách alebo v ich blízkosti, a nech vo dne i v noci rozjímajú o Božom zákone a bdejú v modlitbách, ibaže by bolo treba robiť inú potrebnú vec.


Lublin

Czerna

Krakov

Formácia


Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Pre každého sa dobrodružstvo s Karmelom začína rozpoznávaním svojho povolania. Ide o čas poznávania samého seba, svojich túžob, motivácie, čas vchádzania do modlitby. Je to tiež čas poznávania Karmelu (histórie, spirituality a spôsobu života rehoľných bratov). Pomocou v tomto čase môže byť duchovné vedenie, skupinové aj individuálne duchovné rekolekcie organizované jednotlivými kláštormi alebo kontakt s kňazmi, ktorý sa zaoberajú pastoráciou povolaní.

História


Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

HORA KARMEL

Naše počiatky sú spojené s horou Karmel v Palestíne. Toto miesto je poznačené životom a činnosťou proroka Eliáša.

REGULA REHOLNÉHO ŽIVOTA

Prví mnísi dostali od sv. Alberta Jeruzalemského Regulu - Pravidlá života a Cirkev ich prijala ako Rád Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel.

KLÁŠTOR KARMELITÁNOK

V roku 1562 Svätá Stolica udelila sv. Terézii od Ježiša povolenie na založenie kláštora žijúceho podľa pôvodnej reguly.

RÁD BOSÝCH KARMELITÁNOV

V roku 1580 pápež Gregor XII. ustanovuje Rád Bosých karmelitánov.

PRVÍ UČITELIA CIRKVI

V 20. storočí boli karmelitánski svätí Terézia od Ježiša a Ján od Kríža vyhlásení za učiteľov Cirkvi.


Povolanie


Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

V procese rozpoznávania svojho povolania je nevyhnutnosťou osobný vzťah s Ježišom a modlitba. Bez nej by celé naše konanie bolo márne. Treba byť vnímavým na jeho prítomnosť, čerpať z Božieho slova, vyčleniť si čas na každodennú modlitbu a rozhovor s ním – aby sme rozpoznávali Božie volanie a dokázali prijímať záväzné rozhodnutia.

Rekolekcie


Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299


Ak máš túžbu odhaliť a spoznať v sebe karmelitánske povolanie, pozývame Ťa na víkendové stretnutia a duchovné cvičenia zamerané na rozoznávanie povolania v našich kláštoroch. V Karmeli je dôležité ticho a samota, a preto ponúkame ubytovanie v samostatnej izbe. Máš tak priestor na modlitbu a čas byť s Bohom osamote.


Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

VÍKENDOVÉ STRETNUTIA PRE MUŽOV

ZISTI VIAC

VÍKENDOVÉ STRETNUTIA PRE MUŽOV

Ak máš túžbu odhaliť a spoznať v sebe karmelitánske povolanie, pozývame Ťa na víkendové stretnutia a duchovné cvičenia zamerané na rozoznávanie povolania v našich kláštoroch. V Karmeli je dôležité ticho a samota, a preto ponúkame ubytovanie v samostatnej izbe. Máš tak priestor na modlitbu a čas byť s Bohom osamote.

ZISTIŤ DÁTUM

Pre záujemcov


Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299


Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Warning: Undefined property: MageeShortcodes\Shortcodes\Magee_List::$css_style in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/shortcodes/class-list.php on line 154

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299


OSOBA, KTORÁ TÚŽI PO ŽIVOTE V KARMELI, MALA BY MAŤ NASLEDOVNÉ DARY A PREDISPOZÍCIE

  • zápal a chuť k modlitbe
  • schopnosť žiť v bratskej komunite
  • úprimná realizácia ideálov rehoľného života
  • ochota sebaobetovania a nezištnej lásky
  • predpoklady pre spoluprácu a nadväzovanie medziľudských vzťahov

ČINITELE VYLUČUJÚCE ŽIVOT V KARMELI


  • apatia k duchovnému životu
  • neschopnosť života v poslušnosti, čistote a chudobe
  • zlý fyzický stav
  • emocionálna a psychická nerovnováha
  • nestabilná viera, falošné učenie, náboženská nedbalosť

Kontakt


Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299
 

            Dušan Hricko OCD

čiže Dušan Mária od Božieho Milosrdenstva


Pochádza z Prievidze.
Pôsobí na Starých Horách a je zodpovedný za pastoráciu povolaní.
Ako kňaz pracoval v Košiciach-Lorinčíku.

Kláštor bosých karmelitánov
Staré Hory 169
976 02 Staré Hory

tel. 0 948 919 700