Terézia od Ježiša

Ani vo chvíľach najväčšej bezmocnosti a vyprahnutosti vo mne neutíchala túžba plniť jedine Božiu vôľu. Keď je čnosť pevne zakorenená, nemôže ju vyvrátiť žiadna skúška.

About the author: Autor