Stránka “Priatelia milujúceho Boha” je plodom práce bratov bosých karmelitánov zodpovedných za pastoráciu povolaní. Vznikla v spolupráci s firmou Świety interes, ktorej hlavným cieľom je meniť výzor Katolíckej Cirkvi vo veciach dizajnu. Zámerom autorov je najmä to, aby projekt “Priatelia milujúceho Boha” slúžil ku rozširovaniu karmelitánskej rodiny a svojou estetikou chválil Boha a prelamoval negatívne stereotypy o neprispôsobivosti Cirkvi moderným štandardom súčasných médií. Stránka vznikala niekoľko mesiacov na prelome rokov 2015/2016 pod dohľadom pátrov Bartolomeja Kolankiewicza OCD a Jakuba Przybylského OCD.

Autori:
Maciej Laskowki: kódovanie strany,
Jakub Stoszek: realizácia filmu z kláštoru bosých karmelitánov v Czernej,
Aleksandra Derewecka: preklad do angličtiny,
Iryna Jermak: preklad do ukrajinčiny,
Ivana Kurišková: preklad do slovenčiny,
Łukasz Serwiński: koordinácia projektu a grafický projekt.

Kontakt na nás swietyinteres@gmail.com.